Právne informácie

Alternatívne riešenie sporov

Zákazník – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak Zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní vôbec, má zákazník – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia, alebo ďalšie subjekty uvedené na stránkach Ministerstva Hospodárstva:
http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Životné prostredie

Miesto bezplatného spätného zberu akumulátorov a pneumatík.
Spoločnosť ELA CAR s.r.o. v zmysle §48 a §71 Zákona o odpadoch č. 79/2015 informuje konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu použitých akumulátorov a pneumatík v mieste predaja, teda na predajnom mieste našej prevádzky – Bratislavská 153, Piešťany v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30.

Back to top